Home

Handhavingsadvies

Doelstelling behalen

Er is landelijk een tekort aan handhavingscapaciteit. De politie is aannemer van de hele wereld. Als gemeente of provincie heeft u de indruk altijd achter in de rij te staan als extra handhaving vraagt om uw doelstellingen, vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en het tegengaan van lawaai en stankoverlast in woonwijken, te realiseren.

Buitengewone Opsporingsambtenaren

Wilt u als gemeente of provincie zelf buitengewone  opsporingsambtenaren aanstellen die binnen de mogelijkheden van de wet gaan handhaven in het verkeer, dan kunnen wij u adviseren hoe het beperkte aantal mensen en middelen zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Het ruimen van verkeersborden

Veel gemeenten willen de overkill aan verkeersborden en de daarbij behorende onderborden graag aanpakken. Maar wat zijn de juridische consequenties. Kan de politie nog wel handhaven en kan de officier van justitie op de zitting er nog een veroordeling uitslepen bij de rechter of leidt het weghalen van borden niet alleen tot ongewenst gedrag maar ook tot niet gewilde vrijspraken? Wij willen u op dit terrein graag van advies dienen. Ook hier geen dikke rapporten maar een kort en krachtig advies.  

Komt nog heel wat bij kijken.....

Second opinion

U kunt VerkeerDeBaas altijd inschakelen voor een second opinion.


KooSpee

Het debat in de kamer ging over verkeersveiligheid! Maar de voetganger is hier van de dupe! Geen voorrang op dit so… https://t.co/ihK4ABm5XO

Las net in 2eKamer verslag van 13/3 dat Min.vNieuwenhuizen (I&W) over die gekleurde zebra’s zegt: "Ik ben erg van d… https://t.co/UQgEqvF2zo

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren